the history of Nakamise
About Nakamise
the decoration of four seasons
Shopping
go to Japanese site
go to top
 

Block 1
Fukumitsu-ya Beans shop Bairin-do omiya-konbu
Koike-shoten Hyouban-do Kazusaya-1
Honke Bairin-do Inaba San-Esy shoe shop
Banny

-

-

Block 2
Pruv Yamafuji Miyashita Takashima-ya
Makino Gyokurin-do Morita-1 Ebiya
Kikuya Sumire Toyoshima
Musashi-ya Fuji-ya Matsuzaka-ya
Takaishi Funawa Isekan

Block 3
Aoki Camera Shoju-do Kazusaya-2
Shimizuya Yarita Matsuzaki-ya Koike camera
Morita-2 Kine-ya Nishijima shoten
Bunsen-do Kazusaya-3 Nihira
Fujiya Ginka-do Funawa2nd

Block 4
Nakaya Adachi-ya Komachi hair 1
Hyoutan-ya Shizuoka-ya Kawasaki-ya
Iidaya Hagimasa Morita Ichiban-ya
Koyama shoten Matsugae-ya Asakusa Take-ya

Block 5
Kameya Toyoda-ya shoe shop Kawachi-ya
Hanaya Inaba Toy shop Mihato-do
Suzume-do Sanbi-do Matsuura
Nakatsuka Izumi-ya Okada-ya
Yatsume Masamoto shoten Nakayama shoten
Yorozu-ya Toys Terao Nakatomi shoten

Block 6
Maeda shoten Mika Chyouchin Monaka
Kinryuzan Renga-ya Komachi Hair 2
Kimura-ya Hompo Hirano-ya Hirao shoten
Warabi-ya Minori-ya -

Block 7
Kamohida Toys Suvenir SUZUYA Tsuruya
Aoki pouche shop Asakusa Kokonoe Sukeroku
Kimura-ya Honten
-
-

 

Go top in this page